+381 61 30 88 692

Osnivanje

 Osnivanje svih vrsti preduzeća i preduzetničkih radnji                                                          

Osnivanje privrednog društva

 • izrada osnivačkog akta društva
 • registraciona prijava osnivanja društva
 • izrada OP obrazaca (ovlašćeni potpisnici privrednog društva) i overa dokumenta na sudu
 • pomoć pri uplati osnivačkog kapitala društva u banci
 • pomoć pri uplati neophodnih taksi za registraciju privrednog društva u APR
 • registarcija privrednog društva u APR

Osnivanje preduzetnika

 • registraciona prijava osnivanja preduzetnika
 • pomoć pri uplati neophodnih taksi za registraciju preduzetnika u APR
 • registarcija preduzetnika u APR

Osnivanje udruženja

 • izrada osnivačkog akta udruženja
 • izrada statuta udruženja
 • izrada zapisnika sa osnivačke sednice udruženja
 • registraciona prijava osnivanja udruženja
 • pomoć pri uplati neophodnih taksi za registraciju udruženja u APR
 • registarcija udruženja u APR

Promene privrednih subjekatau  Registru APR

 • izrada akta o promeni privrednih subjekata
 • registraciona prijava promene privrednih subjekata
 • pomoć pri uplati neophodnih taksi za promenu privrednih subjekata u APR
 • registarcija promene u APR.

Statusne promene privrednih subjekata

 • promena sedista
 • promena delatnosti
 • promena vlasnika
 • promena direktora
 • promena delatnosti
 • povecanje kapitala
 • smanjenje kapitala
 • promena poslovnog imena
 • licni podaci registrovanih lica
 • brojevi racuna
 • ostali zastupnici