+381 61 30 88 692

Knjigovodstvo

Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti

Naše usluge znamo da prilagodimo velikim, srednjim i malim preduzećima. Raznolikost obima usluga i specifičnost svakog pojedinačnog preduzeća kojima nudimo svoje usluge, vode nas temeljitom i profesionalnom obavljanju naših usluga. Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja:

 • vođenje glavne knjige,
 • analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki,
 • vođenje poreskih evidencija,
 • popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
 • izrada završnog računa,
 • izrada međugodišnjih bilansa,
 • vođenje blagajne,
 • Bez obzira da li se radi o obračunu zarada, bolovanju bilo kog tipa ili porodiljskom odsustvu, našom intervencijom i pripremom dokumentacije olakšavamo Vam ovu vrstu obaveze i ostavljamo vreme za osnovnu delatnost.
 • Prijava i odjava radnika- Sve što je potrebno je da kažete koga želite da prijavite ili odjavite i sve ostalo je naša briga uključujući i overu zdravstvenih knjižica i sastavljanje i predaju M4 obrazaca.
 • knjiženje maloprodaje,
 • vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima
 • izrada statistike finansijskih računa,
 • vođenje platnog prometa,
 • priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica,
 • izrada predloga kompletnog rešenja vašeg računovodstva,
 • izrada predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom,
 • razne druge usluge po želji klijenta.