image 1

Apliciranje kod banaka

 

Nudimo pomoć prilikom apliciranja kod banaka tako što pažljivo biramo adekvatne banke za vas, a onda pregovaramo o kreditima i kamatnim stopama.

Takođe pripremamo i finansijsku i kreditnu dokumentaciju u svrhu aprliciranja za kredit.